Giỏ hàng

Biểu đồ chữ S - tiến trình rang cà phê

Biểu đồ rang có đường cong hình chữ S, thể hiện tiến trình rang cà phê, theo đó hạt cà phê thay đổi nhiệt độ theo thời gian. Đi kèm là các biến đổi hóa học, vật lý của hạt cà phê.

- Biểu đồ bắt đầu bằng Nhiệt ban đầu và Khối lượng mẻ rang: Hai yếu tố tạo đà cho mẻ rang.

- Tiếp theo là Điểm quay đầu. Vui lòng thao khảo link sau để hiểu rõ về điểm quay đầu nhé.

- Sau đó cà phê bước vào giai đoạn Làm khô (là giai đoạn chuẩn bị quan trọng). Bạn đọc link sau để hiểu rõ về giai đoạn làm khô này nhé 

- Sau khi làm khô, cà phê chuyển vàng rồi nâu. Quá trình này gọi là nâu hóa. Phản ứng hóa học trong giai đoạn này gọi là phản ứng nâu hóa - mailard.

- Nổ 1: Là chỉ báo kết thúc giai đoạn nâu hóa, chuyển sang giai đoạn phát triển hương

- Nổ 2:  Giai đoạn này, hạt cà phê bắt đầu tiết ra chất dầu, bao quanh hạt cà phê

 

Danh mục tin tức

Từ khóa