Giỏ hàng

Điểm nhiệt quay đầu - Chỉ báo sớm khi rang cà phê

Rang cà phê là một quá trình và nhiệt quay đầu là một trong những chỉ báo sớm về mẻ rang cà phê. 

Ở giai đoạn đầu, khi xả cà phê vào trống rang thì trống rang đã được làm nóng đến mức ổn định và lúc đó nhiệt độ cà phê chính là nhiệt độ môi trường phòng rang. Ví dụ, nhiệt ban đầu được thiết lập là 200 độ (theo số liệu từ đầu dò nhiệt bên trong trống rang) và nhiệt độ cà phê là nhiệt độ phòng, 28 độ. 

Sau khi xả cà phê vào trống rang thì cà phê hấp thụ nhiệt, làm cho nhiệt độ bên trong trống rang giảm xuống và nhiệt độ hạt cà phê tăng lên. Quá trình này diễn ra trong thời gian khoảng 1,5 phút cho đến khi nhiệt độ cà phê bằng nhiệt độ trong trống rang và nhiệt độ trong trống rang bắt đầu tăng trở lại. Điểm nhiệt thấp nhất trong quá trình này gọi là nhiệt quay đầu (ví dụ nhiệt quay đầu là 80 độ).   

Nhiệt quay đầu là quan trọng bởi vì nó cho thấy cà phê được hấp thụ nhiệt nhiều hay ít. Nếu nhiệt quay đầu cao thì cà phê hấp thụ nhiệt ít, có thể do hạt cà phê có thể chất không cao. Kết quả là mẻ rang này sẽ đi nhanh. Ngược lại, nếu nhiệt quay đầu thấp thì có thể hạt cà phê có thể chất cao và mẻ rang có thể sẽ đi chậm hơn. 

Vì vậy để ổn định mẻ rang, thợ rang có thể điều chỉnh gas và nhiệt độ ban đầu, tác động vào nhiệt quay đầu để điều chỉnh tốc độ rang và đem đến thời điểm kết thúc mẻ rang đúng như mong muốn. Tất nhiên, làm nóng trống rang đúng kỹ thuật trước khi rang cũng là yếu tố quan trọng. Nếu trước mỗi mẻ rang, trống rang không được làm nóng kỹ lưỡng thì có thể làm thay đổi nhiệt quay đầu.

Tuy nhiên, khi mới tiếp xúc với máy rang mới hoặc một loại nguyên liệu cà phê nhân xanh mới, nhà rang thường cố định các yếu tố rang như nhiệt ban đầu - nhiệt độ phòng - khối lượng mẻ rang - độ mở của gió, gas, từ đó có nhận thức đầy đủ về nhiệt quay đầu. Sau đó mới có tác động điều chỉnh nếu thấy cần thiết. 

Điểm mấu chốt vẫn là chất lượng thử nếm sau mẻ rang. Tất cả những điều chỉnh nếu có đều phải hướng đến mục đích cho ra cà phê có chất lượng thử nếm cao, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng!  

 

Tham khảo video clip về nhiệt  nhiệt quay đầu:

Turning Point

 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa